NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line

Szkolenia on-line


Szkolenie on-line - „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.” - 25 sierpnia

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.”, które odbędzie się 25 sierpnia w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Szkolenie on-line - „Status prawny inwestora w prawie budowlanym” - 21 sierpnia 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Status prawny inwestora w prawie budowlanym”, które odbędzie się 21 sierpnia w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

Szkolenie on-line - „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.” - 18 sierpnia

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.”, które odbędzie się 18 sierpnia w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.” - 11

11 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Kwestie formalno-prawne w świetle ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które przeprowadził Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji m.in. omówiono czym jest dostępność cyfrowa, jakie są najczęściej spotykane problemy z dostępnością cyfrową oraz jak poprawić sytuację dostępności cyfrowej. W szkoleniu wzięło udział 120 osób.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Administracyjne postępowanie uproszczone w sprawie wydawania zaświadczeń” - 7 sierpnia 2020 r.

7 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Administracyjne postępowanie uproszczone w sprawie wydawania zaświadczeń”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które poprowadził dr Mariusz Paradowski omówione zostały zagadnienia dotyczące zaświadczenia, jako czynności materialno-technicznej organu administracji publicznej oraz charakteru prawnego postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Przedstawione zostały ponadto prawa i obowiązki osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.” - 4

4 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Kwestie formalno-prawne w świetle ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które przeprowadził Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji m.in. omówiono czym jest dostępność cyfrowa, jakie są najczęściej spotykane problemy z dostępnością cyfrową oraz jak poprawić sytuację dostępności cyfrowej. W szkoleniu wzięło udział 70 osób.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instytucja prawna doręczenia zastępczego” - 31 lipca 2020 r.

31 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Instytucja prawna doręczenia zastępczego”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które poprowadził dr Mariusz Paradowski m.in. omówiono charakter prawny instytucji doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym, a także prawa i obowiązki adresatów korespondencji w zakresie fikcji doręczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.0 - standardy dostępności w praktyce” - 30 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.0 - standardy dostępności w praktyce” odbyło się 30 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zostali zapoznani z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego. Prowadząca dr Ewa Marzec wymieniła grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym: osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami kognitywnymi. Ponadto przedstawione zostały zasady i wytyczne treści internetowych w oparciu o standardy WCAG 2.0 oraz 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). W szkoleniu wzięło udział ponad 70 urzędników.

Bezpłatne szkolenie on-line : „Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – wprowadzenie” - 29 lipca 2020r.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – wprowadzenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 29 lipca br. Prowadzącym był dr Krzysztof Świtała. Urzędnicy zapoznali się z kwestią dostępności cyfrowej w kontekście konstytucyjnej zasady równości. Prowadzący przedstawił genezę regulacji odnoszących się do problematyki dostępności cyfrowej, z uwzględnieniem aktów prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej. Omówiony został również zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poruszona została również kwestia znaczenia prawnych norm i standardów technicznych (WCAG 2.1, EN 301 549 V2.1.2) dla zapewnienia dostępności cyfrowej.

Bezpłatne szkolenie online - „Tworzenie projektów aktów normatywnych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Tworzenie projektów aktów normatywnych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego”, odbyło się 24 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny” - 23 lipca 2020 r

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny” odbyło się 23 lipca br. Prowadząca dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf zapoznała uczestników z podstawowymi narzędziami, jakimi dysponują jst w zakresie ochrony krajobrazu.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych” - 21 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych” odbyło się 21 lipca br. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: dokument publiczny (definicje dokumentu, blankiet, indywidualizacja, personalizacja, replika i inne nowe pojęcia ustawowe, kategorie dokumentów publicznych) oraz system bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Nie zabrakło również kwestii: rejestru dokumentów publicznych, komisji do spraw dokumentów publicznych i ich zabezpieczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kary administracyjne nakładane przez organy ochrony zabytków” - 22 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kary administracyjne nakładane przez organy ochrony zabytków” odbyło się 22 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie poprowadził dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Zadania nadzorczo-kontrolne w sferze ochrony środowiska realizowane przez samorządowe organy ochrony środowiska (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa)” - 20 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Zadania nadzorczo-kontrolne w sferze ochrony środowiska realizowane przez samorządowe organy ochrony środowiska odbyło 20 lipca br. Wydarzenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego poprowadziła dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf. Urzędnicy zapoznali się z zadaniami nadzorczo-kontrolnymi ciążącymi na wójtach, burmistrzach i prezydentach w zakresie ochrony środowiska.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instytucja prawna przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska” - 17 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instytucja prawna przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 17 lipca 2020 r. Urzędnicy zapoznali się m.in. z kwestią przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska. Zaprezentowane zostały także środki ochrony prawnej wobec przeglądu ekologicznego. Nie zabrakło również problematyki interesu prawnego podmiotów biorących udział w postępowaniu. Szkolenie poprowadził dr Mariusz Paradowski.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Zasady redagowania treści uzasadnienia decyzji administracyjnej” - 16 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line pt:„Zasady redagowania treści uzasadnienia decyzji administracyjnej” odbyło się 16 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zapoznali się z istotą i znaczeniem uzasadnienia decyzji administracyjnej na gruncie zasad ogólnych k.p.a. Omówione zostało uzasadnienie faktyczne i prawne. Nie zabrakło również kwestii gramatycznego ujęcia fraz językowych w sposobie konstruowania uzasadnienia decyzji administracyjnej.

Nabór na szkolenie został zakończony. Szkolenie on-line - „Zakres przedmiotowy wnioskowego prawa do informacji publicznej” - 15 lipca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Zakres przedmiotowy wnioskowego prawa do informacji publicznej”, które odbędzie się 15 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” - 14 lipca 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 14 lipca br. Prowadząca dr hab. Małgorzata Ganczar zapoznała uczestników z zasadami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych. Omówiła również m. in. różnice między pracą zdalną, a telepracą. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani m.in. z kwestią szacowania ryzyka naruszenia ochrony danych w pracy zdalnej, obowiązkami pracodawcy i pracownika w związku z wdrożeniem pracy zdalnej oraz zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy zdalnej.

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 24 LIPCA 2020 Szkolenie on-line - „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny” - 13 lipca 2020 r.

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 24 LIPCA 2020 W GODZ. 10.00 - 11.30 . ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny”, które odbędzie się 13 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.

Szkolenie on-line - „Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym” - 10 lipca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 10 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

1-20   ...   561-580   581-600   601-620   621-640   641-660   ...   681-681  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego