NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line

Szkolenia on-line


Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy” - 2 czerwca 2020 r.

2 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący - dr Mariusz Paradowski - omówił m.in. charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy i sposób określania warunków zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych.

Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych” - 2 czerwca 2020 r.

2 czerwca 2020 r. obyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący, dr Maciej Lubiszewski, omówił m. in. kwestie związania ofertą w świetle przepisów nowego Prawa zamówień publicznych.

Szkolenie on-line - „Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym” - 1 czerwca 2020 r.

1 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący, prof. dr hab. Maciej J. Nowak omówił m. in. zagadnienia związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planów zagospodarowania przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy.

Szkolenie on-line - „ - 29 maja 2020 r. - "Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko”.

29 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie nt. "Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko”. Prowadzący - Michał Kossakowski omówił dotychczasowe ora nowe obwiązki urzędu w zakresie świadczenia usług elektonicznych.

Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w okresie epidemii” - 28 maja 2020 r.

28 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego nt.„Postępowanie administracyjne w okresie epidemii”. Prowadzący dr hab. Robert Suwaj omówił w szczególności nowe akty prawne, nowe regulacje w Kpa i nowe pojęcia w postępowaniu administracyjnym. Przybliżył także nowe formy działania administracji. Na koniec prowadzący odpowiadał na pytania uczestników.

Szkolenie on-line - „Prawne podstawy postępowania z dokumentacją - wybrane zagadnienia dla JST” - 27 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line nt. „Prawne podstawy postępowania z dokumentacją - wybrane zagadnienia dla JST”, które odbyło się 27 maja 2020 r., cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zajęciach wzięło udział prawie stu urzędników samorządowych. Prowadzący dr Tomasz Matuszak omówił najważniejsze akty prawne regulujące kwestie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, podstawowe zagadnienia systemu kancelaryjnego, obiegu dokumentacji i jej archiwizacji w JST.

Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ” - 26 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 26 maja w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 25 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym”, które odbędzie się 25 maja w godz. 13.00 - 14.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 22 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 22 maja 2020 r. nt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników. Prowadzący - dr Marcin Adamczyk - omówił zasady liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym, możliwości wydawania decyzji administracyjnych oraz inne zasady prowadzenia korespondencji i doręczania w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią.

Szkolenie on-line - „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” - 21 maja 2020 r.

21 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania urzędnicy zapoznali się m. in. z praktycznym zarysem postępowania administracyjnego oraz postępowaniem sądowo-administracyjnym z udziałem jst. Szkolenie poprowadził dr Michał Poniatowski.

Projekcja filmu szkoleniowego - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.” - 20 maja 2020 r.

Nabór na projekcję filmu szkoleniowego został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie przepisów ogólnych oraz Tarczy Antykryzysowej”, które odbędzie się 20 maja w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prelegent: Joanna Zadłużna (radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu).

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 20 maja 2020 r.

20 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line poświęcone zasadom liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników, poprowadził ekspert NIST - dr Marcin Adamczyk, radca prawny. - Nie jest to pierwsze szkolenie dotyczące zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie epidemii, jednak mam do przekazania nowe informacje, ponieważ zmieniła się sytuacja prawna – powiedział dr Marcin Adamczyk.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 19 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 19 maja 2020 r. nt. „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” zgromadziło prawie stu uczestników. Podczas półtoragodzinnego wykładu, prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m.in. zasady: debaty o stanie jst, udzielania votum zaufania i absolutorium dla organów wykonawczych. Zapoznał uczestników również z nowymi terminami dotyczącymi m. in składania sprawozdań z wykonania budżetu i raportu o stanie gminy.

Szkolenie on-line - „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpesonalne w miejscu pracy?” - 18 maja 2020 r.

18 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nr. „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpersonalne w miejscu pracy”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 15 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zamknięty. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii”, które odbędzie się 15 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 14 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 14 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Michał Poniatowski.

Szkolenie on-line - „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań Tarczy Antykryzysowej” - 12 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie on-line „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań tarczy antykryzysowej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: w jakich warunkach zamawiający nie ma obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Zapoznali się także z możliwościami dokonywania zmian w umowach ze względu na okoliczności związane z COVID-19 oraz wpływie COVID-19 na funkcjonowanie środków ochrony prawnej.

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” - 11 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna”, które odbędzie się 11 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Joanna Modrzyńska.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 8 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 8 maja 2020 r. "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem - zgromadził ponad 70 uczestników. Prowadząca, dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, zapoznała uczestników m.in. z: obowiązkami gminy i właścicieli nieruchomości dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów, zasadami postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy segregacji oraz wytycznymi w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa.

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” - 7 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem – zgromadziło blisko 100 uczestników. W trakcie spotkania urzędnicy zapoznali się z zasadami obowiązującymi podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, konferencji i spotkań on-line oraz korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Prowadząca - dr Joanna Modrzyńska - zaprezentowała również ogólne zasady prowadzenia oficjalnych stron urzędów w Internecie.

1-20   ...   601-620   621-640   641-660   661-669  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego