NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line

Szkolenia on-line


Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 22 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 22 maja 2020 r. nt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników. Prowadzący - dr Marcin Adamczyk - omówił zasady liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym, możliwości wydawania decyzji administracyjnych oraz inne zasady prowadzenia korespondencji i doręczania w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią.

Szkolenie on-line - „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” - 21 maja 2020 r.

21 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania urzędnicy zapoznali się m. in. z praktycznym zarysem postępowania administracyjnego oraz postępowaniem sądowo-administracyjnym z udziałem jst. Szkolenie poprowadził dr Michał Poniatowski.

Projekcja filmu szkoleniowego - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.” - 20 maja 2020 r.

Nabór na projekcję filmu szkoleniowego został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie przepisów ogólnych oraz Tarczy Antykryzysowej”, które odbędzie się 20 maja w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prelegent: Joanna Zadłużna (radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu).

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 20 maja 2020 r.

20 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line poświęcone zasadom liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników, poprowadził ekspert NIST - dr Marcin Adamczyk, radca prawny. - Nie jest to pierwsze szkolenie dotyczące zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie epidemii, jednak mam do przekazania nowe informacje, ponieważ zmieniła się sytuacja prawna – powiedział dr Marcin Adamczyk.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 19 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 19 maja 2020 r. nt. „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” zgromadziło prawie stu uczestników. Podczas półtoragodzinnego wykładu, prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m.in. zasady: debaty o stanie jst, udzielania votum zaufania i absolutorium dla organów wykonawczych. Zapoznał uczestników również z nowymi terminami dotyczącymi m. in składania sprawozdań z wykonania budżetu i raportu o stanie gminy.

Szkolenie on-line - „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpesonalne w miejscu pracy?” - 18 maja 2020 r.

18 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nr. „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpersonalne w miejscu pracy”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 15 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zamknięty. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii”, które odbędzie się 15 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 14 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 14 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Michał Poniatowski.

Szkolenie on-line - „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań Tarczy Antykryzysowej” - 12 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie on-line „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań tarczy antykryzysowej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: w jakich warunkach zamawiający nie ma obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Zapoznali się także z możliwościami dokonywania zmian w umowach ze względu na okoliczności związane z COVID-19 oraz wpływie COVID-19 na funkcjonowanie środków ochrony prawnej.

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” - 11 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna”, które odbędzie się 11 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Joanna Modrzyńska.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 8 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 8 maja 2020 r. "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem - zgromadził ponad 70 uczestników. Prowadząca, dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, zapoznała uczestników m.in. z: obowiązkami gminy i właścicieli nieruchomości dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów, zasadami postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy segregacji oraz wytycznymi w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa.

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” - 7 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem – zgromadziło blisko 100 uczestników. W trakcie spotkania urzędnicy zapoznali się z zasadami obowiązującymi podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, konferencji i spotkań on-line oraz korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Prowadząca - dr Joanna Modrzyńska - zaprezentowała również ogólne zasady prowadzenia oficjalnych stron urzędów w Internecie.

Szkolenie on-line - „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” - 6 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line: „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób. Prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m.in. okoliczności wpływające na działalność organów stanowiących w okresie epidemii. Nie zabrakło również kwestii zwoływania i odbywania posiedzeń rad i sejmików w świetle ograniczeń prawa do wolności zgromadzeń oraz obradowania w systemie zdalnym.

Szkolenie on-line - „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań Tarczy Antykryzysowej” - 5 maja 2020 r.

5 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt: „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań Tarczy Antykryzysowej”, które przeprowadził dr Maciej Lubiszewski. Podczas spotkania przedstawione zostały tematy związane z możliwościami dokonywania zmian umowy ze względu na okoliczności związane z COVID-19.

Szkolenie on-line - „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” - 4 maja 2020 r.

4 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt: „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19”. Podczas szkolenia, które poprowadził dr Grzegorz Leśniewicz uczestnicy poznali m.in. zagadnienia związane ze zmienionymi kompetencjami organów stanowiących w świetle nowych uregulowań ustawowych.

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 29 kwietnia 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Podczas jego trwania prowadzący dr Michał Poniatowski omówił m.in. tematykę związaną z terminami wypełnienia obowiązku w zakresie sprawozdawczości oraz przedstawił możliwości realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uczestnicy szkolenia poznali również kwestie związane z rozliczaniem dotacji oraz przyznaniem świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, z uwzględnieniem procedur obowiązujących w okresie epidemii.

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 29 kwietnia 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii”. To kolejne spotkanie, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przygotował dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący - dr Adamczyk - przedstawił tematykę związaną z postępowaniem administracyjnym oraz omówił zasady prowadzenia korespondencji ze szczególnym uwzględnieniem procedur obowiązujących w okresie epidemii.

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 28 kwietnia 2020 r.

28 kwietnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii”. To kolejne spotkanie, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przygotował dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący - dr Adamczyk - przedstawił tematykę związaną z postępowaniem administracyjnym oraz omówił zasady prowadzenia korespondencji ze szczególnym uwzględnieniem procedur obowiązujących w okresie epidemii.

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 22 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze z cyklu bezpłatnych szkoleń on-line, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przygotował dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w okresie trwania epidemii.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Bezpłatne szkolenie on-line - „Otwieranie danych w świetle nowych przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” - 1 marca 2022 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Otwieranie danych w świetle nowych przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”, które odbędzie się 1 marca w godz. 10.00 - 13.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kamila Naumowicz

1-20   ...   621-640   641-660   661-680   681-681  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego