NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


Wydłużenie terminu składania wniosków w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

Do 31 marca 2023 r. został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą złożyć nawet dziesięć wniosków m.in. na finansowanie prac konserwatorskich. Zgodnie z regulaminem programu każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków. W programie obowiązują trzy limity dofinansowania: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny samorządu to tylko 2 proc. Środki przyznane w ramach programu będzie można przeznaczyć na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Spotkanie Sieci Praktyków EFAC, 30 marca 2023 r.

Drugie Spotkanie Sieci Praktyków EFAC ze spostrzeżeniami na temat Zasad Doskonałości CAF odbyło się 30 marca w godzinach 14:00-15:30 Podczas tego spotkania główny nacisk położono na temat Oceny Zasad Doskonałości CAF. Ingeborg Maes, belgijska ekspertka CAF i EFAC, przedstawiła praktyczne informacje dotyczące oceny tych zasad

Konferencja EKOGMINA, 30 – 31 marca 2023 r., Gdańsk

Konferencja EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe, które zostało stworzone jako platforma dla ekspertów i praktyków do wymiany wiedzy i doświadczeń w branży wod-kan. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, wodociągi, przedsiębiorcy oraz wykonawcy branży sanitarnej. Mottem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”.

6. Forum Państwowej Służby Geologicznej, 29 marca 2023 r., online

29 marca odbędzie się 6 Forum Państwowej Służby Geologicznej pt. "Geologia Inżynierska – praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych". Organizatorem tego wydarzenia jest Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Obowiązki starostów w kwestii rzeczy znalezionych

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o rzeczach znalezionych. W dokumencie określono m.in. obowiązki starostów zakresie prowadzenia postępowania w zakresie przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

Europejski Kongres Gospodarczy

24-26 kwietnia w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy. Poruszane będą na nim zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami przez gminy oraz ich wykorzystywanie w branży energetycznej.

Nowela ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych

Ukazała się już nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawa rodzi nowe obowiązki dla podmiotów publicznych, precyzuje m.in. ile czasu ma urząd na dodanie napisów i audiodeskrypcji do publikowanych multimediów.

Nowe przepisy o powoływaniu rad seniorów z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Pojawią się nowe przepisy w zakresie powoływania rad seniorów.

Obchody Dnia Sołtysa w Województwie Łódzkim - 25.03.2023

25 marca 2023 r. Pani dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, uczestniczyła w odbywających się w Zgierzu obchodach Dnia Sołtysa.

Pierwsze spotkanie on-line w ramach trzeciej edycji projektu pn. Akademii Liderów Województwa Łódzkiego za nami!

25 marca 2023 r. w formule online odbył się pierwszy zjazd trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Seminarium "Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych", 24 marca 2023 r., Łódź

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektów pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zaprasza na seminarium hybrydowe (stacjonarnie i ZOOM) nt. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych za 2022 r.

Konferencja „Inteligentna Inwentaryzacja. WEB 2.0”

W dniu 22.03.2023 odbyła się w Warszawie konferencja, która dotyczyła wdrażania do firm i urzędów nowoczesnych technologii w zarządzaniu majątkiem i inwentaryzacja środków trwałych.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

17 marca 2023 r. w Sopocie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie.

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, 17-18 marca 2023 r., Wisła

W 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres rozpocznie cykl wydarzeń w trakcie których podejmiemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

Polski Kongres Klimatyczny, 16-17 marca 2023 r., Warszawa

W dniach 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie w hotelu NYX , wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetyczne odbędzie się Polski Kongres Klimatyczny. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej.

IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec2023, 16 marca 2023 r., Warszawa

16 marca 2023 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec2023. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej.

Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Chodzi o ujmowanie dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

Konferencja on-line o współpracy NGO i JST w zakresie gospodarki odpadami, 15 marca 2023 r.

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza na konferencję "Zero waste" na temat współpracy organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych w zakresie wdrażania w gminach rozwiązań zero waste, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Wydarzenie w formule on-line odbędzie się 15 marca 2023 r. w godzinach 10.30-14.30.

X edycja Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, 15-16 marca 2023 r., Lublin

15-16 marca 2023 r. w Lublinie odbędzie się X edycja Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości. Edukacja Przyszłości to najważniejsze wydarzenie w Polsce skierowane do prezydentów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji w JST oraz dyrektorów szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych. To miejsce wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją przez samorządy.

Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Rozporządzenia zawiera też wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo.

1-20   ...   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   ...   1581-1581  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego