NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukowe


Premier Mateusz Morawiecki powołał Sławomira Kłosowskiego na stanowisko nowego wojewody opolskiego.

Nowy wojewoda opolski obejmie urząd 15 marca 2021 r. Sławomir Kłosowski był posłem trzech kadencji Sejmu RP, gdzie w komisjach sejmowych zajmował się edukacją, Unią Europejską oraz administracją. Był on także posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceministrem edukacji narodowej oraz Opolskim Kuratorem Oświaty.

Na Podkarpaciu powstanie około 600 nowych mieszkań

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz przedstawiciele Przemyśla, Sanoka, Mielca, Ustrzyk Dolnych i Medyki ogłosili wolę utworzenia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM). Dzięki powołanej spółce będzie możliwa budowa kilkuset nowych mieszkań na obszarze tych gmin. W wydarzeniu wzięli udział Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin oraz Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka.

Termin rozliczenia podatku CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie wydane zostanie równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zawiera regulację na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r. Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwi podatnikom skorzystanie z tego rozwiązania.

Wschodnia obwodnica Wrześni już otwarta

Pomysł budowy obwodnicy Wrześni jest inicjatywą, której historia sięga już 2000 roku. To właśnie ponad dwie dekady temu, tj. 10 lipca 2000 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację obwodnicy drogi krajowej nr 15. Przebieg obwodnicy został uchwalony przez radę w 2002 roku. Budowa obwodnicy znajdowała się na liście zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Jednak ten plan się nie powiódł i budowę wschodniej obwodnicy Wrześni ponownie zaplanowano w budżecie gminy w kwietniu 2017 r. Wówczas przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2019 r. i zostały podzielone na dwa etapy.

13 gmin podpisało porozumienie o współpracy z KZN

6 marca 2021 r. w Bochni zostało podpisane porozumienie między Krajowym Zasobem Nieruchomości a 13 gminami. Celem porozumienia jest współpraca przy tworzeniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W wydarzeniu wzięli udział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – zachęcamy do udziału w projekcie

Zachęcamy nauczycieli do udziału w projekcie pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Krajowy Plan Odbudowy - fundusze unijne dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. 26 lutego 2021 r. rozpoczynają się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. 2, 4 i 9 marca br. odbędą się debaty na temat KPO.

Rekordowy budżet programu „Aktywny samorząd”. Ruszył nabór wniosków

Program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, a także do samorządów powiatowych (środki z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego, jakim jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami). 1 marca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”. To m.in. dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też refundacja kosztów studiów. Tegoroczny budżet jest rekordowy – to blisko 190 mln zł, czyli o prawie 9 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Porozumienie w sprawie programu „Czyste Powietrze”

Do końca marca 2021 r., gminy mają szansę na wyrażanie chęci podpisania porozumienia – w sprawie programu „Czyste Powietrze” – uwzględniającego nowe bonusy dla gmin. Dzięki temu samorządy będą korzystać z pakietu startowego na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2021

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Ponad 3,6 tys. wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich

- Gminy złożyły łącznie ponad 3,6 tys. wniosków na kwotę nieco ponad 5 mld zł. To pokazuje jak ogromne są potrzeby inwestycyjne na terenach popegeerowskich - powiedział Wiceminister Paweł Szefernaker. Wiceszef MSWiA przedstawił w środę (24 lutego br.) informację na temat wdrażania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

3 marca 2021 r. kończą się konsultacje publiczne „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025. Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa, czyli o 180 mln zł więcej niż w edycji programu na lata 2016-2020. Prezentujemy przegląd priorytetów programu z zaznaczeniem najważniejszych różnic w stosunku do poprzedniej edycji.

Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w pilotażowym Programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Sejm uchwalił nowelizację wydłużającą czas trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące.

Nowelizacja ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące, tak, aby spis trwał sześć miesięcy: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano - do 30 czerwca 2021 r.

„Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawia wyniki naboru.

Wspierać i poprawiać jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich – jednymi z programów, które realizują te cele, są „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. – Mam przyjemność ogłosić wyniki naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji obu programów. Ze względu na wnioskowane zapotrzebowanie zwiększyliśmy kwoty przeznaczone na ich realizację – informuje Wiceminister, Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Edukacja dla wszystkich – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEiN

Edukacja dla wszystkich to temat dzisiejszego wystąpienia Ministra Przemysława Czarnka i Wiceminister Marzeny Machałek. 24 lutego 2021 r. członkowie kierownictwa MEiN poinformowali o pracach resortu w zakresie prac nad przygotowaniem kompleksowej pomocy dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością, i jego rodziny.

Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 24 lutego 2021 r.

24 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji, której współprzewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Podczas posiedzenia minister Michał Dworczyk przedstawił stan realizacji Narodowego Programu Szczepień, omówiono również kwestie dotyczące szczepień nauczycieli i mobilnych punktów szczepień.

Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej

Jesienią 2021 roku pilotażową działalność rozpoczną nowe placówki – Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). To instytucje, których działalność będzie skupiała się na wsparciu szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej. Docelowo Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje, by SCWEW powstały w każdym powiecie.

Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Przyjęcie przez Radę Ministrów pierwszej polskiej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 to ważny krok w kierunku poprawy sytuacji i jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. To pierwszy tak kompleksowy i długofalowy dokument.

1-20   21-40   41-60   61-80   ...   781-789  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego