NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w Nowej Soli, 27 lutego 2024 r.

27 lutego br. odbyła się w formule on-line wizyta ekspertów Jakości Zastosowania CAF w organizacji w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. Jej celem było zbadanie skuteczności zastosowania modelu CAF przez urząd w ramach Procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF (PPJZ CAF) w jednostkach samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli kolejny raz zgłosiło się do udziału w Procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania Wspólnej Metody Oceny (PJZ CAF). Pozytywna weryfikacja sposobu przygotowania i przeprowadzenia procesu samooceny organizacji z wykorzystaniem modelu CAF umożliwi Starostwu już po raz piąty uzyskanie tytułu Skutecznego Użytkownika CAF. To czyni urząd pionierem w skali kraju i jednym z nielicznych takich urzędów w Europie.

RIO o niedozwolonym finansowaniu inwestycji z programu „Rozświetlamy Polskę”

Finansowanie przez gminę ze środków własnych modernizacji oświetlenia ulicznego w przypadku, gdy właścicielem instalacji jest zakład energetyczny jest działaniem niezgodnym z prawem – wynika z wyjaśnień RIO w Zielonej Górze. Opinia ma związek z realizacją przez samorządy inwestycji w ramach rządowego programu „Rozświetlamy Polskę”. RIO w swojej opinii wskazała, że jeżeli właścicielem oświetlenia ulicznego (w tym punktów świetlnych) jest gmina, to modernizacja takich punktów świetlnych mieści się w ogólnych zadaniach własnych gminy, wynikających z przepisów Prawa energetycznego oraz w zakresie zarządu mieniem komunalnym należącym do gminy.

Forum Inicjatyw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 28 lutego 2024 r.

28 lutego 2024 r. w Łodzi odbyło się Forum Inicjatyw Społecznych, organizatorem którego był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, które jest jednym z najbardziej kreatywnych cyklicznych wydarzeń, jakie odbywają się w województwie łódzkim. Skupia najaktywniejszych mieszkańców, którzy na swoje pomysły umiejętnie pozyskują środki finansowe, a korzystają z nich wszyscy. Były więc koła gospodyń wiejskich, strażacy – ochotnicy, przedstawiciele klubów sportowych, fundacje zajmujące się aktywizowaniem seniorów, promocją i ochroną zdrowia, stowarzyszenia artystyczne i inni.

Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, 26 lutego 2024 r., Zgierz

26 lutego 2024 r. na terenie koszarów w Zgierzu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. Podpułkownika Marcina Markiewicza zastąpił pułkownik Sławomir Miazga. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Nowy dowódca ostatnio kierował Taktycznym Centrum Operacyjnym WOT. 9. Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej funkcjonuje już szósty rok. Jej bataliony rozlokowane są w Łasku, Zgierzu i Kutnie.

Konferencja naukowa „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń", 16 maja 2024 r., Wrocław

Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do udziału w 3. edycji konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”, organizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 16 maja 2024 r. we Wrocławiu. Tegoroczna edycja wydarzenia ma charakter hybrydowy. Organizowana konferencja naukowa jest kontynuacją wieloletnich spotkań środowisk naukowych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i statystyki publicznej, którym bliskie są zagadnienia związane z kształtowaniem i monitorowaniem procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni.

FORUM DOSTĘPNOŚCI, 5-6 listopada 2024 r. , Poznań

Druga edycja FORUM DOSTĘPNOŚCI odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2024 roku w Poznań Congress Center. Ta wyjątkowa konferencja połączona ze strefą targową będzie poświęcona projektowaniu uniwersalnemu, dostępności architektonicznej, wyzwaniom związanym ze zmianami prawnymi, społecznymi oraz kierunkom rozwoju projektowania architektury i produktów dostępnych dla wszystkich.

IV Kongres Statystyki Polskiej, 2-4 lipca 2024 r., Warszawa

IV Kongres Statystyki Polskiej odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2024 roku w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Tegoroczna edycja Kongresu będzie obejmowała wykłady i panele z uznanymi w kraju i za granicą prelegentami z różnych obszarów statystyki, takich jak analiza danych, modelowanie statystyczne, sztuczna inteligencja w statystyce i wiele więcej. To wyjątkowe wydarzenie będzie również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży statystyki oraz do wymiany doświadczeń z ekspertami międzynarodowymi.

Zakończenie III edycji Akademii Liderów Województwa Łódzkiego, 13 lutego 2024 r., Zgierz

13 lutego 2024 r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. Wręczenia dyplomów dokonał Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Pani Agnieszka Hermel, Kierownik zespołu do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

Przysięga Wojskowa 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, 10 lutego 224 r., Stryków

Na zaproszenie dowódcy 9. Łódzkiej Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej im. Gen Stanisława ‘Warszyca” Sojczyńskiego ppłk Marcina Markiewicza oraz Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego przedstawiciel NIST uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej. W szeregi 9. ŁBOT wstąpiło 26 nowych żołnierzy. Wydarzenie odbyło się przy pomniku 100-lecia odzyskania niepodległości w Strykowie.

Powołano podkomisję, która zajmie się przepisami gwarantującymi ciągłość władzy w samorządach

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego zdecydowała o powołaniu podkomisji, która zajmie się poselskim projektem ustawy mającym zapewnić ciągłość władzy samorządowej. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks Wyborczy złożony w listopadzie 2023 r. przez posłów Polska 2050 -Trzecia Droga. Regulacja przewiduje wprowadzenie przepisów, na mocy których po wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do parlamentu, wygaśnięcie mandatu nastąpi z dniem złożenia ślubowania posła lub senatora.

Ukazał się jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 17 stycznia 2024 r.

Opublikowano jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (Dz. U. poz. 1030), 2) ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 stycznia 2024 r.

Ruszył nabór BGK na dofinansowanie energooszczędnych budynków komunalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Do rozdysponowania są środki w wysokości ponad pół miliarda zł, które pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy

Europejski Kongres Gospodarczy, 8-10 maja 2024 r., Katowice

Misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostaje od lat niezmienna – to szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Tej misji podporządkowany został sposób przygotowania Kongresu. W toku dyskusji, poprzez gromadzenie rekomendacji, pomysłów, inspiracji i komentarzy powstaje niezwykle szeroki program trzydniowego spotkania; obejmuje on pełne spektrum najważniejszych, aktualnych kwestii społeczno-gospodarczych. Więcej informacji na stronie https://www.eecpoland.eu/2023/pl/eec-w-2024,3132/

Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends, 13-14 maja 2024 r., Sopot

Ideą wydarzeń realizowanych w ramach Local Trends: Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie i Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu jest inicjowanie dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej. W gronie ekspertów zasiadających w Radzie Programowej opracowywany jest program, w którym koncentrujemy się na najistotniejszych kwestiach dla rozwoju polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

9 Forum Inteligentnego Rozwoju, 20-21 czerwca 2024 r., Uniejów

Forum Inteligentnego Rozwoju – Kongres projektów przyszłości – od 2016 roku tworzą osoby i organizacje wprowadzające lepsze rozwiązania w swojej dziedzinie. Ich praca wpływa na inteligentny rozwój, który opiera na wiedzy i innowacjach. Uczestnicy każdej edycji naszego kongresu technologicznego wykorzystują kreatywne myślenie i sztukę innowacji do podniesienia jakości życia, czyniąc świat lepszym miejscem.

Forum Kierowników IT w Administracji, 22-24 kwietnia 2024 r., Zakopane

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę na temat zmian w przepisach i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy. Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy będą mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować. Więcej informacji na stronie https://forum.itwadministracji.pl/harmonogram/

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników: współpraca, zmiany, finanse publiczne, 12-13 marca 2024 r., Warszawa

Kongres stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Organizatorzy współpracują z Ministerstwem Finansów, Najwyższą Izbą Kontroli, Związkami Samorządowymi i mediami, aby zapewnić szeroki przekrój interesariuszy. Przyszłoroczny Kongres ponownie zorganizowany zostanie pod Honorowym Patronatem Merytorycznym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Hasłem przewodnim Kongresu jest "Współpraca, zmiany, finanse publiczne". Wydarzenie to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale także integracja środowiska Skarbników poprzez budowanie relacji i sieci kontaktów. Organizatorem spotkanie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Patronat sprawuje Związek Powiatów Polskich.

IX Europejski Kongres Samorządów, 4-5 marca 2024 r., Mikołajki

IX Europejski Kongres Samorządów to największe i najważniejsze w Polsce spotkanie liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, biznesu, członków administracji państwowej, oraz organizacji pozarządowych i mediów. W zamierzeniu organizatorów wydarzenie ma stać się platformą wymiany dobrych praktyk, a także budowania i pogłębiania współpracy pomiędzy samorządami i kluczowymi interesariuszami z ich otoczenia, z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dostępny Samorząd 2.0 – program na rzecz zwiększania dostępności usług publicznych w JST

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera samorządy w spełnieniu wymogów dostępności. Rusza program „Dostępny Samorząd 2.0”. Usługi publiczne oraz obiekty i przestrzenie pozostające w dyspozycji JST będą bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

1-20   21-40   41-60   61-80   ...   761-769  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego