Strona główna » O Instytucie » Współpraca zagraniczna

Współpraca zagranicznaWebinarium nt. „Administracja Publiczna jako lider działań proekologicznych” - 16 września 2021 r.

16 września 2021 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w webinarium nt. Administracja Publiczna jako lider działań proekologicznych.

W dniach 16-17 czerwca odbyły się w formie online warsztaty dobrych praktyk z udziałem praktyków z OECD.

W dniach 16-17 czerwca odbyły się w formie online warsztaty dobrych praktyk z udziałem praktyków z OECD. Drugi dzień rozpoczął Pan Donal Mulligan prezentacją nt. najważniejszych wniosków i proponowanych rekomendacji OECD.

Spotkanie grupy roboczej CDDG ds. rozliczalności (accountability)

Dnia 14 czerwca 2021r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. rozliczalności zorganizowała online. Grupa robocza ds. rozliczalności omówiła projekt na 3. posiedzeniu (8-9 marca), a następnie został on przeanalizowany przez CDDG na 13. posiedzeniu (15-16 kwietnia), na którym postanowiono zorganizować dodatkowe posiedzenia grupy roboczej przed latem, aby osiągnąć postęp w realizacji bieżących zadań.

Dnia 28 maja 2021r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. demokracji i technologii (GT-DT) zorganizowała online, z udziałem przedstawicieli organów zarządzających wyborami.

Dnia 28 maja 2021r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. demokracji i technologii (GT-DT) zorganizowała online, z udziałem przedstawicieli organów zarządzających wyborami. Sekretariat zaprezentował postęp prac do dnia dzisiejszego

EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe w Strasburgu, wideokonferencja 15-16.04.2021 r.

15 oraz 16 kwietnia 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Europejskiego Komitetu Demokracji i Dobrego Rządzenia (CDDG). Pierwsza sesja została poświęcona została na przedstawienie informacji na temat ostatnich działań i rozwoju, działalności Komitetu Ministrów i innych organów Rady Europy, stanu realizacji działań CDDG zgodnie z jej zakresem zadań na lata 2020-2021, zagadnieniu demokracji i jej związku z nowoczesną technologią oraz promowaniu demokratycznego sprawowania rządów poprzez wspólne doświadczenia. Skupiono się na zadaniu szczegółowym: wpływie transformacji cyfrowej na demokrację i dobre rządy. Druga sesja dotyczyła pracy nad zadaniem szczegółowym: opracowaniem standardów dotyczących nowych technologii formie rekomendacji Komitetu Ministrów lub wytycznych oraz odpowiedzialności demokratycznej. Wprowadzono plan 4-letnich ram strategicznych, przedstawiono dotychczasowe projekty Komitetu Ministrów oraz Centrum Ekspertyz na rzecz Dobrego Rządzenia. Na 13. posiedzeniu plenarnym (15-16 kwietnia 2021 r., w formie wideokonferencji) Europejski Komitet Demokracji i Sprawowania Rządów (CDDG) przyjął porządek posiedzenia, któremu przewodniczył Markku Mölläri (Finlandia), przewodniczący Komitetu.

Spotkanie on-line WORKING GROUP ON ACCOUNTABILITY (GT-RE), 8-9 marca 2021 r.

8 oraz 9 marca 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie Grupy Roboczej ds. Rozliczalności (Accountability). Pierwsza sesja została poświęcona została na zasady ogólne i podstawowe twierdzenia (przejrzystość, dostęp do dokumentów urzędowych i udział społeczeństwa, szkolenie i podnoszenie świadomości oraz jakość przepisów) oraz odpowiedzialność polityczną. Druga sesja dotyczyła odpowiedzialności prawnej oraz kierowniczej.

WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY(GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe, wideokonferencja, 8 lutego 2020 r., Strasburg

8 lutego 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii. Pierwsza sesja została poświęcona została zagadnieniu wpływu transformacji cyfrowej (w tym także sztucznej inteligencji) na demokrację i sprawowanie rządów. Druga sesja dotyczyła opracowania standardów dotyczących nowych technologii i różnych etapów procesu wyborczego, w tym rejestracji wyborców, przekazywania i zestawienia wyników.

EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe w Strasburgu, wideokonferencja 25-27.11.2020 r.

W dniach 25-27 listopada 2020 r. odbyło się w formie wideokonferencji 12 posiedzenie Europejskiego Komitetu Demokracji i Dobrego Rządzenia (CDDG). Podczas spotkania CDDG zatwierdził raport ilustrujący, w jaki sposób państwa członkowskie Rady Europy zapewniają demokratyczne sprawowanie rządów, odpowiadając jednocześnie na bezprecedensową sytuację zagrożenia zdrowia wywołaną przez Covid-19. Sprawozdanie opiera się na wkładzie członków CDDG i jest dostępne na specjalnej stronie internetowej Covid-19 Covid-19 webpage. Omówiono również projekt studium na temat wpływu transformacji cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji, na demokrację i sprawowanie rządów.

WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY(GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja, 22.-23. 10.2020 r.

W dniach 22-23 października 2020 roku odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii . Głównym celem spotkania było opracowanie wspólnego dokumentu dotyczącego wpływu transformacji cyfrowej na demokrację i dobre rządzenie. Zaproszeni eksperci reprezentujący świat nauki i organizacje globalne przedstawili informacje na temat cyfrowej transformacji administracji publicznej oraz wykorzystania nowych technologii w cyklu wyborczym. W wideokonferencji grupy roboczej uczestniczył przedstwieciel NIST.

WORKING GROUP ON ACCOUNTABILITY (GT-RE) EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja 28-29.09.2020 r.

Prace i dyskusje grupy tematycznej koncentrowały się na opracowaniu zaleceń dotyczących zagadnienia odpowiedzialności urzędników i organów władzy na poziomie lokalnym i regionalnym. Wysłuchano wypowiedzi ekspertów - przedstawicieli świata nauki. Omówiono szeroko różne wątki związane z zagadnieniem odpowiedzialności (accountability), w szczególności: odpowiedzialność demokratyczną, odpowiedzialność karną, odpowiedzialność administracyjną i odpowiedzialność finansową.

WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY (GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja, 23.09.2020 r.

W dniu 23 września 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii (GT-DT). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, w tym reprezentant Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, jak również zaproszeni goście - eksperci prowadzący badania w zakresie demokracji i dobrego rządzenia. Celem spotkania GT-DT było wypracowanie wytycznych na rzecz rozwoju form e-demokracji w odpowiedzi na uwarunkowania rewolucji technologicznej i kryzysu pandemicznego.

EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe w Strasburgu, wideokonferencja, 10-11.09.2020 r.

Celem posiedzenia plenarnego CDDG było wypracowanie rozwiązań na rzecz wzmocnienia instytucji demokratycznych i dobrego rządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z wyzwaniem COVID -19. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój form e-demokracji, jako odpowiedź na nowe uwarunkowania w dobie kryzysu pandemicznego. Zaprezentowano bieżącą wersję wytycznych dotyczącą e-demokracji.

THEMATIC MEETING ON DEMOCRATIC GOVERNANCE RESPONSE TO COVID-19 - Wideokonferencja - 18 czerwca 2020 r.

W dniu 18 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji dotyczące demokratycznego rządzenia w dobie pandemii koronawirusa (Covid - 19), które zostało zorganizowane przez European Committee on Democracy and Governance (CDDG) pod auspicjami greckiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele z ponad czterdziestu państw, w tym Polski - reprezentanci Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Międzynarodowa konferencja nt. International Conference on the Twelve Principles of Good Governance and the European Label of Governance Excellence, 28 październik 2019 r., Strasburg

Międzynarodowa konferencja nt. International Conference on the Twelve Principles of Good Governance and the European Label of Governance Excellence, 28 październik 2019 r., Strasburg

28 października 2019 r. w Strasburgu odbyła się Międzynarodowa konferencja nt. The Twelve Principles of Good Governance and the European Label of Governance Excellence dotycząca dwunastu zasad dobrego zarządzania w administracji lokalnej. Konferencja została zorganizowana przez Centrum doskonalenia ds. dobrego rządzenia Rady Europy (Centre of Expertise for Good Governance, które podlega Komitetowi CDDG - European Committee of Democracy and Governance), w ramach programu przewodnictwa Francji w Komitecie Ministrów Rady Europy.

Trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB, 28-29 maja 2019 r., Helsinki

Trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB, 28-29 maja 2019 r., Helsinki

W dniach 28-29 maja 2019 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs) w Helsinkach odbyło się trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB , platformy która powstała w roku 2017, związanej z Intercultural Cities Programme, programem wspierającym miasta oraz władze lokalne w działalności na rzecz integracji międzykulturowej, kreowaniu wszechstronnych międzykulturowych strategii, wspieraniu integracji, tworzeniu wzajemnej akceptacji w kulturowo zróżnicowanych społecznościach.

Spotkanie korespondentów krajowych CAF - 6 maja 2019 r. - Bukareszt

Spotkanie korespondentów krajowych CAF - 6 maja 2019 r. - Bukareszt

6 maja 2019 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wraz z przedstawicielem Instytutu oraz Katarzyną Dudzik – przedstawicielką Szefa Służby Cywilnej pełniącą funkcję krajowego korespondenta CAF (Common Assessment Framework) uczestniczyła w spotkaniu krajowych korespondentów CAF. Przedmiotem spotkania, które zorganizowane zostało w Bukareszcie w ramach prezydencji rumuńskiej przy współpracy z Centrum Zasobów CAF przy EIPA w Maastricht, była aktualizacja metody CAF oraz wymiana doświadczeń w stosowaniu metody CAF 2013.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. E-Demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), Strasburg, 14-15 marzec 2019 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. E-Demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), Strasburg, 14-15 marzec 2019 r.

W dniach 14 -15 marca 2019 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej na temat e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED). W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 13 państw członkowskich Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych oraz organizacji pozarządowych.

Spotkanie plenarne Komitetu Demokracji i Zarządzania Rady Europy (European Committee on Democracy and Governance), 28 - 30 listopada 2018 r., Strasburg

Spotkanie plenarne Komitetu Demokracji i Zarządzania Rady Europy (European Committee on Democracy and Governance), 28 - 30 listopada 2018 r., Strasburg

W dniach 28 – 30 listopada 2018 roku w Strasburgu odbyło się spotkanie plenarne Komitetu Demokracji i Zarządzania Rady Europy (European Committee on Democracy and Governance), który jest stałym komitetem zajmującym się sprawami administracji i samorządu terytorialnego realizującym działania powierzone przez Komitet Ministrów.

Spotkanie Grupy Roboczej dot. e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), 27 listopada 2018 r., Strasburg

Spotkanie Grupy Roboczej dot. e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), 27 listopada 2018 r., Strasburg

27 listopada 2018 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się spotkanie Grupy Roboczej dot. e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED).

Międzynarodowa konferencja "PERSPECTIVES OF LOCAL GOVERNMENTS in Central - Eastern Europe Common Learning and Innovations", 15-16 listopada 2018 r.,  Budapeszt

Międzynarodowa konferencja "PERSPECTIVES OF LOCAL GOVERNMENTS in Central - Eastern Europe Common Learning and Innovations", 15-16 listopada 2018 r., Budapeszt

W dniach 15-16 listopada 2018 r. w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "PERSPECTIVES OF LOCAL GOVERNMENTS in Central - Eastern Europe. Common Learning and Innovations" ("Perspektywy Samorządów Lokalnych w Środkowo - Wschodniej Europie"), w której uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

1 
2 
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego