NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


Konferencja premier Beaty Szydło - 2 października 2017 r. - Warszawa

1 października 2017 r. weszły w życie przepisy przywracające wiek emerytalny do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Spotkanie Grupy Roboczej Wspólnej Metody Oceny (CAF) - 28 września 2017 r. - Tallin

W dniu 28 wrześnie br. w siedzibie Biura Kanclerza Sprawiedliwości w Tallinie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Wspólnej Metody Oceny (CAF) z udziałem delegacji Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, pełniącego funkcję Krajowego Koordynatora CAF ds. JST oraz Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniącego rolę Krajowego Korespondenta CAF.

28 września 2017 r. - Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

W dniu 28 września 2017 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

27 września 2017 - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 27 września br. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek uczestniczyła w spotkaniu eksperckim dotyczącym konsultacji założeń „Programu identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych ” w Ministerstwie Zdrowia.

27 września 2017 r. - Polsko - Czeskie spotkanie branżowe w Ambasadzie RCZ w Warszawie

Przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w Polsko – Czeskim spotkaniu branżowym, którego tematem było „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miastach Jastrzębie – Zdrój – Karwina – Hawierzów ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych”.

Polska Konferencja Jakości - wybraliśmy najlepsze praktyki

Spośród ponad 50 dobrych praktyk nadesłanych przez urzędy administracji publicznej z całej Polski wybraliśmy 9 najlepszych. Zostaną one zaprezentowane podczas Konferencji 25 października br. w Kancelarii Premiera. Wszystkim urzędom, które zgłosiły dobre praktyki - dziękujemy!

Spotkanie z Ambasador RP w Republice Czeskiej Panią Grażyną Bernatowicz - Termin: 12 września 2017 r.

12 września 2017 r. odbyło się spotkanie z Ambasador RP w Republice Czeskiej Panią Grażyną Bernatowicz.

10 września 2017 r. - 78. Obchody Walk nad Bzurą

10 września 2017 r. w Walewicach odbyły się uroczyste obchody 78. Rocznicy Walk nad Bzurą, w których udział wzięła delegacja Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego na czele z Panią Dyrektor dr Iwoną Wieczorek.

9 września 2017 r. - obchody 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą

W dniu 9 września 2017 r. na zaproszenie Pani Moniki Kilar-Błaszczyk – wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy, delegacja NIST na czele z Panią Dyrektor dr Iwoną Wieczorek wzięła udział w uroczystych obchodach 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy

W dniach od 5 do 7 września 2017 r. w Krynicy miało miejsce XXVII Forum Ekonomiczne, na którym pojawiły się najważniejsze osoby w państwie, politycy, naukowcy i przedstawiciele świata biznesu w tym wielu zagranicznych gości. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pierwszego dnia w sesji plenarnej nt. „Niedokończona integracja a aspiracje krajów europejskich” uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który swoim wystąpieniem otworzył XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Spotkanie dyskusyjne dotyczące projektu badawczego ESPON COMPASS

5 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego a także instytucji naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń z regionu łódzkiego, m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Gminy i Miasta Stryków, Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Spotkanie dyskusyjne miało związek z realizowanym przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN projektem ESPON COMPASS, któremu przewodniczy prof. Vincent Nadin z Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia).

http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/g/swieto-wojska-polskiego-w-lodzi-zdjecia,12364574,25041560/

Święto Wojska Polskiego w Łodzi

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w Łodzi Mszą Św. Celebrowaną przez Ks. Biskupa Marka Marczaka. Dalsze uroczystości odbyły się przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie nastąpiła uroczysta zmiana warty. Podczas przemówienia Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau poprosił zebranych uczestników o uczczenie minutą ciszy dwóch łódzkich harcerek, które zginęły w Suszku podczas piątkowej nawałnicy. Następnie po przemówieniu odczytany został apel pamięci oręża polskiego zakończony salwą honorową. Złożono kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Obchody Święto Wojska Polskiego zakończyła defilada kompanii honorowych.

2017-08-04 - Porozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

W dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się spotkanie Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwony Wieczorek z księdzem dr hab. Andrzejem Kicińskim.

28 lipca 2017. Obchody Święta Polskiej Policji w Zgierzu.

Tegoroczne obchody Święta Polskiej Policji w powiecie zgierskim odbyły się 28 lipca 2017 roku na Placu Jana Pawła II w Zgierzu.

Spotkanie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

7 lipca 2017r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie, podczas którego Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wraz z Panią Prodziekan d/s nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Sabiną Kauf prof. UO uzgodniły kierunki współpracy pomiędzy jednostkami.

Warsztaty „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? dobre praktyki instytucji publicznych”

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki w zakresie upraszczania pism i formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Warsztaty nt. "Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami "

29 czerwca 2017 r. zapraszamy na spotkanie „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami”, podczas którego zostaną zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki upraszczające język urzędowy.

Seminarium pt. ,,Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi”

W dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się seminarium pt. ,,Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi” organizowane w ramach prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim, w pracach którego uczestniczy Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Seminarium otworzyli Pan Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Pan Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu w MSZ.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

21 czerwca 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego.

Zdjęcia z posta użytkownika Rada Miejska w Łodzi

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

W dniu 21 czerwca br. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi brał udział w pracach jury w ramach Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

1-20   ...   581-600   601-620   621-640   641-660   661-680   ...   761-762  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego