NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


Spotkanie dyskusyjne dotyczące projektu badawczego ESPON COMPASS

5 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego a także instytucji naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń z regionu łódzkiego, m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Gminy i Miasta Stryków, Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Spotkanie dyskusyjne miało związek z realizowanym przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN projektem ESPON COMPASS, któremu przewodniczy prof. Vincent Nadin z Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia).

VI edycja Narodowego Czytania

2 września 2017 r. odbyła się VI edycja Narodowego Czytania.

37. Rocznica podpisania tzw. "porozumień sierpniowych"

Od 30 sierpnia 2017 r. w całej Polsce odbywają się uroczystości związane z 37. rocznicą podpisania tzw. "porozumień sierpniowych", w wyniku których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/g/swieto-wojska-polskiego-w-lodzi-zdjecia,12364574,25041560/

Święto Wojska Polskiego w Łodzi

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w Łodzi Mszą Św. Celebrowaną przez Ks. Biskupa Marka Marczaka. Dalsze uroczystości odbyły się przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie nastąpiła uroczysta zmiana warty. Podczas przemówienia Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau poprosił zebranych uczestników o uczczenie minutą ciszy dwóch łódzkich harcerek, które zginęły w Suszku podczas piątkowej nawałnicy. Następnie po przemówieniu odczytany został apel pamięci oręża polskiego zakończony salwą honorową. Złożono kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Obchody Święto Wojska Polskiego zakończyła defilada kompanii honorowych.

2017-08-04 - Porozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

W dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się spotkanie Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwony Wieczorek z księdzem dr hab. Andrzejem Kicińskim.

Wręczenie Odznak za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

19 osób otrzymało w poniedziałek z rąk Tomasza Zdzikota, podsekretarza stanu w MSWiA, Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Ceremonia odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

28 lipca 2017. Obchody Święta Polskiej Policji w Zgierzu.

Tegoroczne obchody Święta Polskiej Policji w powiecie zgierskim odbyły się 28 lipca 2017 roku na Placu Jana Pawła II w Zgierzu.

Spotkanie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

7 lipca 2017r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie, podczas którego Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wraz z Panią Prodziekan d/s nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Sabiną Kauf prof. UO uzgodniły kierunki współpracy pomiędzy jednostkami.

Warsztaty „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? dobre praktyki instytucji publicznych”

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki w zakresie upraszczania pism i formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Warsztaty nt. "Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami "

29 czerwca 2017 r. zapraszamy na spotkanie „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami”, podczas którego zostaną zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki upraszczające język urzędowy.

Seminarium pt. ,,Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi”

W dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się seminarium pt. ,,Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi” organizowane w ramach prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim, w pracach którego uczestniczy Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Seminarium otworzyli Pan Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Pan Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu w MSZ.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

21 czerwca 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego.

Zdjęcia z posta użytkownika Rada Miejska w Łodzi

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

W dniu 21 czerwca br. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi brał udział w pracach jury w ramach Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Konferencja pn. „Kierunki zmian administracji publicznej” - 19.06.2017 r. - Kraków

W dniu 19 czerwca 2017 r. w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Kierunki zmian administracji publicznej” , którą honorowym patronatem objęli: Wojewoda Małopolski, Pan Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Jacek Krupa oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Obchody 30. rocznicy przyjazdu Św. Jana Pawła II do Łodzi.

13 czerwca 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w obchodach 30. rocznicy przyjazdu Św. Jana Pawła II do Łodzi.

Święto Eucharystii - 11.06.2017 r. - Łódź

W dniu 11 czerwca br. przedstawiciel NIST uczestniczył w Święcie Eucharystii, które obchodzone jest corocznie jako pamiątka wizyty Jana Pawła II w Łodzi w 1987 roku.

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 na Łęczyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Na zaproszenie Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , w dniu 6 czerwca 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2016/2017.

6.06.2017 r. - Łódź - Seminarium pn. „Organizacja społeczności lokalnych - wymiar prawny, społeczny i ekonomiczny”.

W dniu 6 czerwca 2017 r. działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Wydziale zorganizowało seminarium pn. „Organizacja społeczności lokalnych - wymiar prawny, społeczny i ekonomiczny”.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

W dniu 2 czerwca br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ reprezentowaną przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku - Panią dr Małgorzatę Legiędź – Gałuszkę a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek.

1-20   ...   1321-1340   1341-1360   1361-1380   1381-1400   1401-1420   ...   1561-1578  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego