NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


21.09.2017 r. - Wrocław - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauki Ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy”

Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. we Wrocławiu i jest połączona z obchodami 70. rocznicy powołania Wydziału Nauk Ekonomicznych. Ma to miejsce w roku obchodów 70-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydarzenie składa się z pięciu konferencji tematycznych odpowiadających kierunkom badań i dydaktyki prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Taka formuła umożliwia interdyscyplinarną wymianę poglądów oraz dyskusję z autorytetami w wielu dziedzinach.

18-20.9.2017 r. - Łódź - IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy"

Celem Konferencji, której organizatorem jest Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych związanych z tematem przewodnim spotkania. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz przedstawienie wyników badań naukowych z zakresu zarządzania różnorodnością w powiązaniu z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

Polska Konferencja Jakości - wybraliśmy najlepsze praktyki

Spośród ponad 50 dobrych praktyk nadesłanych przez urzędy administracji publicznej z całej Polski wybraliśmy 9 najlepszych. Zostaną one zaprezentowane podczas Konferencji 25 października br. w Kancelarii Premiera. Wszystkim urzędom, które zgłosiły dobre praktyki - dziękujemy!

Spotkanie z Ambasador RP w Republice Czeskiej Panią Grażyną Bernatowicz - Termin: 12 września 2017 r.

12 września 2017 r. odbyło się spotkanie z Ambasador RP w Republice Czeskiej Panią Grażyną Bernatowicz.

10 września 2017 r. - 78. Obchody Walk nad Bzurą

10 września 2017 r. w Walewicach odbyły się uroczyste obchody 78. Rocznicy Walk nad Bzurą, w których udział wzięła delegacja Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego na czele z Panią Dyrektor dr Iwoną Wieczorek.

9 września 2017 r. - obchody 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą

W dniu 9 września 2017 r. na zaproszenie Pani Moniki Kilar-Błaszczyk – wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy, delegacja NIST na czele z Panią Dyrektor dr Iwoną Wieczorek wzięła udział w uroczystych obchodach 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy

W dniach od 5 do 7 września 2017 r. w Krynicy miało miejsce XXVII Forum Ekonomiczne, na którym pojawiły się najważniejsze osoby w państwie, politycy, naukowcy i przedstawiciele świata biznesu w tym wielu zagranicznych gości. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pierwszego dnia w sesji plenarnej nt. „Niedokończona integracja a aspiracje krajów europejskich” uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który swoim wystąpieniem otworzył XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Spotkanie dyskusyjne dotyczące projektu badawczego ESPON COMPASS

5 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego a także instytucji naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń z regionu łódzkiego, m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Gminy i Miasta Stryków, Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Spotkanie dyskusyjne miało związek z realizowanym przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN projektem ESPON COMPASS, któremu przewodniczy prof. Vincent Nadin z Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia).

VI edycja Narodowego Czytania

2 września 2017 r. odbyła się VI edycja Narodowego Czytania.

37. Rocznica podpisania tzw. "porozumień sierpniowych"

Od 30 sierpnia 2017 r. w całej Polsce odbywają się uroczystości związane z 37. rocznicą podpisania tzw. "porozumień sierpniowych", w wyniku których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/g/swieto-wojska-polskiego-w-lodzi-zdjecia,12364574,25041560/

Święto Wojska Polskiego w Łodzi

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w Łodzi Mszą Św. Celebrowaną przez Ks. Biskupa Marka Marczaka. Dalsze uroczystości odbyły się przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie nastąpiła uroczysta zmiana warty. Podczas przemówienia Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau poprosił zebranych uczestników o uczczenie minutą ciszy dwóch łódzkich harcerek, które zginęły w Suszku podczas piątkowej nawałnicy. Następnie po przemówieniu odczytany został apel pamięci oręża polskiego zakończony salwą honorową. Złożono kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Obchody Święto Wojska Polskiego zakończyła defilada kompanii honorowych.

2017-08-04 - Porozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

W dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się spotkanie Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwony Wieczorek z księdzem dr hab. Andrzejem Kicińskim.

Wręczenie Odznak za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

19 osób otrzymało w poniedziałek z rąk Tomasza Zdzikota, podsekretarza stanu w MSWiA, Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Ceremonia odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

28 lipca 2017. Obchody Święta Polskiej Policji w Zgierzu.

Tegoroczne obchody Święta Polskiej Policji w powiecie zgierskim odbyły się 28 lipca 2017 roku na Placu Jana Pawła II w Zgierzu.

Spotkanie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

7 lipca 2017r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie, podczas którego Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wraz z Panią Prodziekan d/s nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Sabiną Kauf prof. UO uzgodniły kierunki współpracy pomiędzy jednostkami.

Warsztaty „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? dobre praktyki instytucji publicznych”

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki w zakresie upraszczania pism i formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Warsztaty nt. "Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami "

29 czerwca 2017 r. zapraszamy na spotkanie „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami”, podczas którego zostaną zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki upraszczające język urzędowy.

Seminarium pt. ,,Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi”

W dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się seminarium pt. ,,Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi” organizowane w ramach prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim, w pracach którego uczestniczy Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Seminarium otworzyli Pan Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Pan Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu w MSZ.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

21 czerwca 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego.

Zdjęcia z posta użytkownika Rada Miejska w Łodzi

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

W dniu 21 czerwca br. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi brał udział w pracach jury w ramach Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

1-20   ...   1341-1360   1361-1380   1381-1400   1401-1420   1421-1440   ...   1601-1605  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego