NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


Podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina z Lublina a Instytutem.

W dniu 12 maja 2017 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina z Lublina, wydawcą ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” a Instytutem.

10-12.05.2017 r. - Katowice - Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 10-12 maja 2017 r. w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy. Podczas trzydniowego cyklu debat uczestnicy rozmawiali o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Konferencja - „ZINTEGROWANA ODNOWA MIASTA - wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny” - Łódź -9 maja 2017 r.

9 maja 2017 roku na Wydziale Zarządzania UŁ odbyła się konferencja nt: „ZINTEGROWANA ODNOWA MIASTA – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny” z udziałem władz samorządowych oraz przedstawicieli świata nauki. W wydarzeniu uczestniczył również przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego - Pan Tomasz Bystroński.

Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego

22 kwietnia 2017 r. reprezentant NIST uczestniczył w IX Święcie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Tak jak w latach ubiegłych obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, w której wzięli udział zaproszeni goście, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe policji, straży pożarnej oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu. Tegoroczne Święto Powiatu zorganizowane zostało we współpracy z Gminą Andrespol a wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni przedstawiciele władz samorządowych. Dziękując za zaproszenie Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego życzy wielu sukcesów i dalszego rozwoju lokalnego.

Konkurs o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA)

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest "Innowacyjny Sektor Publiczny 2017 - nowe rozwiązania złożonych problemów". Nabór wniosków do 1 maja 2017 roku.

6-7.4.2017 r.- Piotrków Trybunalski - Konferencja „Wyzwania dla budżetów samorządowych - zarządzanie w trudnej sytuacji”

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z przygotowaniem pakietu ustaw stabilizujących finanse Samorządów, budowaniem programów ubezpieczeniowych oraz minimalizacją ryzyk inwestycyjnych.

Wizyta przedstawicielstwa Walonii w NIST - 5 kwietnia 2017 r.

5 kwietnia 2017 r. David Royaux - radca w przedstawicielstwie Walonii w Warszawie złożył wizytę w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

31.3.2017r. - Warszawa - Konferencja otwierająca realizację projektu pn. "Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce"

Organizatorami konferencji jest Departament Partnerstwa Publiczno–Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju działający w partnerstwie z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich oraz konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP.

31.3.2017 r. - Łódź - Konferencja -Wzorce Rozwoju Lokalnego - Lokalna Polityka Przestrzenna

Celem III edycji konferencji Wzorce rozwoju lokalnego- lokalna polityka przestrzenna jest wymiana doświadczeń w interdyscyplinarnym zespole naukowców i ekspertów w zakresie uwarunkowań, obecnych trendów, jak i możliwości rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych.

fot. Wydział Komunikacji Internetowej Departament Komunikacji Społecznej MSWiA

Konferencja nt. „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą”.

W dniu 29 marca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja nt. „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą”.


Konferencja "Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych” - 16-17.3.2017 r

W dniach 16-17 marca 2017 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce konferencja pn. „Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych”, w której wzięła udział Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek.

Konferencja z okazji Dnia Sołtysa pt. „Fundusz Sołecki jako instrument rozwoju lokalnego” - 11 marca 2017 r.

11 marca 2017 r. w Konstancinie - Jeziornej k. Warszawy odbyła się konferencja z okazji Dnia Sołtysa pt. „Fundusz Sołecki jako instrument rozwoju lokalnego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna.

6.3.2017r. - Warszawa - Konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”

6 marca 2017 roku odbyła się w Ministerstwie Rozwoju, współorganizowana z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”.

21 lutego br. w Walewicach odbyła się konferencja nt. „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - wybrane aspekty”.

21 lutego br. w Walewicach odbyła się konferencja nt. „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - wybrane aspekty”. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki i samorządu terytorialnego.

Marzysz o karierze w administracji? Właśnie ruszyła rekrutacja do KSAP!

Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów, intensywny kurs języków obcych, staże krajowe i zagraniczne, stypendium, ubezpieczenie społeczne, a także gwarancja pracy w administracji publicznej bezpośrednio po zakończeniu nauki – to tylko nieliczne korzyści z kształcenia w KSAP.

Konferencja nt. „Cyberprzestępczość-nowe oblicze przestępczości”,

W dniu 16.02.2017 przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w konferencji nt. „Cyberprzestępczość-nowe oblicze przestępczości”, która odbyła się w Auli centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach oraz Starostę Brzezińskiego.

Noworoczne Spotkanie Samorządów z udziałem Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Szydło oraz Przewodniczącego Komitetu Regionów Pana Markku Markkuli.

4 lutego 2017 r w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządów z udziałem Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Szydło oraz Przewodniczącego Komitetu Regionów Pana Markku Markkuli.

Spotkanie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa łódzkiego

W dniu 3 lutego 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczyli w spotkaniu z wójtami i burmistrzami woj. łódzkiego, celem którego było wzmocnienie reprezentacji interesów samorządów lokalnych i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W przeprowadzonej dyskusji omówione zostały działania Związku na rzecz gmin wiejskich oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencja pt. „Kierunki Zmian Statusu Prawnego Sołectwa”

31 stycznia 2017 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. „Kierunki Zmian Statusu Prawnego Sołectwa”, której organizatorem była Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

1-20   ...   1361-1380   1381-1400   1401-1420   1421-1440   1441-1460   ...   1581-1585  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego