NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


URBACT IV – Wkrótce koniec naboru do Sieci Planowania Działań

Do 31 marca trwa nabór do Sieci Planowania Działań URBACT IV. Miasta i inne podmioty pragnące dołączyć do projektu mogą jeszcze przez zgłaszać się do tworzących się Sieci URBACT bądź zakładać własne partnerstwa i poszukiwać partnerów. Zaproszenie do naboru do Sieci Planowania Działań jest skierowane przede wszystkim do urzędów miast, bez względu na ich wielkość, które chcą współpracować z innymi miastami europejskimi w celu opracowania i wdrożenia Zintegrowanych Planów Działania w odpowiedzi na lokalne wyzwania

Konkurs "Innowacyjny Samorząd"

Do końca marca gminy, powiaty i samorządy województw mogą zgłaszać się do udziału w bezpłatnym konkursie „Innowacyjny Samorząd”.

Świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza otwarty konkurs ofert na 2023 r. na powierzenie lub wsparcie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych.

Ruszył nabór na preferencyjne kredyty wspierające budownictwo czynszowe

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC). Nabór potrwa do końca marca 2023 r., a pula dostępnych środków to 288 mln zł. O kredyt mogą się starać m.in. spółki gminne.

Wydłużenie terminu składania wniosków w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

Do 31 marca 2023 r. został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą złożyć nawet dziesięć wniosków m.in. na finansowanie prac konserwatorskich. Zgodnie z regulaminem programu każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków. W programie obowiązują trzy limity dofinansowania: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny samorządu to tylko 2 proc. Środki przyznane w ramach programu będzie można przeznaczyć na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Spotkanie Sieci Praktyków EFAC, 30 marca 2023 r.

Drugie Spotkanie Sieci Praktyków EFAC ze spostrzeżeniami na temat Zasad Doskonałości CAF odbyło się 30 marca w godzinach 14:00-15:30 Podczas tego spotkania główny nacisk położono na temat Oceny Zasad Doskonałości CAF. Ingeborg Maes, belgijska ekspertka CAF i EFAC, przedstawiła praktyczne informacje dotyczące oceny tych zasad

Konferencja EKOGMINA, 30 – 31 marca 2023 r., Gdańsk

Konferencja EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe, które zostało stworzone jako platforma dla ekspertów i praktyków do wymiany wiedzy i doświadczeń w branży wod-kan. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, wodociągi, przedsiębiorcy oraz wykonawcy branży sanitarnej. Mottem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”.

6. Forum Państwowej Służby Geologicznej, 29 marca 2023 r., online

29 marca odbędzie się 6 Forum Państwowej Służby Geologicznej pt. "Geologia Inżynierska – praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych". Organizatorem tego wydarzenia jest Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Obowiązki starostów w kwestii rzeczy znalezionych

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o rzeczach znalezionych. W dokumencie określono m.in. obowiązki starostów zakresie prowadzenia postępowania w zakresie przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

Europejski Kongres Gospodarczy

24-26 kwietnia w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy. Poruszane będą na nim zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami przez gminy oraz ich wykorzystywanie w branży energetycznej.

Nowela ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych

Ukazała się już nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawa rodzi nowe obowiązki dla podmiotów publicznych, precyzuje m.in. ile czasu ma urząd na dodanie napisów i audiodeskrypcji do publikowanych multimediów.

Nowe przepisy o powoływaniu rad seniorów z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Pojawią się nowe przepisy w zakresie powoływania rad seniorów.

Obchody Dnia Sołtysa w Województwie Łódzkim - 25.03.2023

25 marca 2023 r. Pani dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, uczestniczyła w odbywających się w Zgierzu obchodach Dnia Sołtysa.

Pierwsze spotkanie on-line w ramach trzeciej edycji projektu pn. Akademii Liderów Województwa Łódzkiego za nami!

25 marca 2023 r. w formule online odbył się pierwszy zjazd trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Seminarium "Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych", 24 marca 2023 r., Łódź

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektów pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zaprasza na seminarium hybrydowe (stacjonarnie i ZOOM) nt. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych za 2022 r.

Konferencja „Inteligentna Inwentaryzacja. WEB 2.0”

W dniu 22.03.2023 odbyła się w Warszawie konferencja, która dotyczyła wdrażania do firm i urzędów nowoczesnych technologii w zarządzaniu majątkiem i inwentaryzacja środków trwałych.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

17 marca 2023 r. w Sopocie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie.

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, 17-18 marca 2023 r., Wisła

W 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres rozpocznie cykl wydarzeń w trakcie których podejmiemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

Polski Kongres Klimatyczny, 16-17 marca 2023 r., Warszawa

W dniach 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie w hotelu NYX , wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetyczne odbędzie się Polski Kongres Klimatyczny. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej.

IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec2023, 16 marca 2023 r., Warszawa

16 marca 2023 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec2023. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej.

1-20   ...   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   ...   1581-1585  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego