Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jstUstawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 poz. 2180)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku z wyjątkami wskazanymi w art. 574 ustawy

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2017 poz. 2282)

Data wejścia w życie: 23 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 2232)

Data wejścia w życie: 19 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych usta (Dz.U. 2017 poz. 2180)

Data wejścia w życie: 12 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 2141)

Data wejścia w życie: 6 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2017 poz. 1930)

Data wejścia w życie: 18 listopada 2017 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1389)

Data wejścia w życie: 21 października 2017 roku

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 1774)

Data wejścia w życie: 26 września 2017 roku

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1386)

Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2017 roku

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1529)

Data wejścia w życie: 11 września 2017 roku z wyjątkami wskazanymi w art. 141 ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. 2017 poz. 1428)

Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2017 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz.U. 2017 poz. 1292)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 roku z wyjątkami wskazanymi w art. 9 ustawy

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2017 poz. 1237)

Data wejścia w życie: 11 lipca 2017 roku

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074)

Data wejścia w życie: 17 czerwca 2017 roku

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 poz. 933)

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2017 roku

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 935)

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2017 roku

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 858)

Data wejścia w życie: 1 maja 2017 roku

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 898)

Data wejścia w życie: 24 maja 2017 roku

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. 2017 poz. 718)

Data wejścia w życie: 5 maja 2017 roku

1 
2 
3 
4 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego