NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


„Koncert dla strażaków”, 14 kwietnia 2023 r., Łowicz

W dniu 14 kwietnia 2023 w hali sportowej OSIR nr 2 w Łowiczu odbył się organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego „Koncert dla strażaków”.

„Buliding Stronger Ecosystems for Social Enterprises in Europe” – 3-4 kwietnia 2023 r., Ateny

3-4 kwietnia 2023 r. w Atenach odbyła się konferencja zatytułowana „Buliding Stronger Ecosystems for Social Enterprises in Europe”.

Spotkanie Wielkanocne w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki w Ozorkowie, 5 kwietnia 2023 r.

Na zaproszenie Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Pani Haliny Chojnackiej – przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w Spotkaniu Wielkanocnym, które odbyło się 5 kwietnia 2023 r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie. Spotkanie uświetnił występ podopiecznych Stowarzyszenia.

Spotkanie wielkanocne Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

31 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Zgierzu odbyło się wielkanocne spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydłużenie terminu składania wniosków w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

Do 31 marca 2023 r. został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą złożyć nawet dziesięć wniosków m.in. na finansowanie prac konserwatorskich. Zgodnie z regulaminem programu każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków. W programie obowiązują trzy limity dofinansowania: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny samorządu to tylko 2 proc. Środki przyznane w ramach programu będzie można przeznaczyć na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Spotkanie Sieci Praktyków EFAC, 30 marca 2023 r.

Drugie Spotkanie Sieci Praktyków EFAC ze spostrzeżeniami na temat Zasad Doskonałości CAF odbyło się 30 marca w godzinach 14:00-15:30 Podczas tego spotkania główny nacisk położono na temat Oceny Zasad Doskonałości CAF. Ingeborg Maes, belgijska ekspertka CAF i EFAC, przedstawiła praktyczne informacje dotyczące oceny tych zasad

Obchody Dnia Sołtysa w Województwie Łódzkim - 25.03.2023

25 marca 2023 r. Pani dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, uczestniczyła w odbywających się w Zgierzu obchodach Dnia Sołtysa.

Pierwsze spotkanie on-line w ramach trzeciej edycji projektu pn. Akademii Liderów Województwa Łódzkiego za nami!

25 marca 2023 r. w formule online odbył się pierwszy zjazd trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

17 marca 2023 r. w Sopocie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie.

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, 17-18 marca 2023 r., Wisła

W 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres rozpocznie cykl wydarzeń w trakcie których podejmiemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Rozporządzenia zawiera też wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo.

Inauguracja 3 edycji projektu Akademia Liderów Województwa Łódzkiego, 10 marca 2023r., Łódź

10 marca 2023 r. w Muzeum Pałac Herbsta odbyła się inauguracja trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Porozumienie z Akademią Nauk Stosowanych w Łomży

8 marca 2023 r. w Łomży Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, który reprezentowała Pani Dyrektor dr Iwona Wieczorek oraz Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, którą reprezentował Rektor dr hab. Dariusza Surowika, prof. ANSŁ, podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują w zawartym porozumieniu współpracę w zakresie: wydawniczym, opracowywania ekspertyz, inicjonowania prac rozwojowo-badawczych, organizacji praktyk oraz staży studenckich, a także konferencji, seminariów, szkoleń.

VIII Europejski Kongres Samorządów, 6-7.03.2023 r., Mikołajki

W dniach 6-7.03.2023 r. w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów. Wydarzenie, w którym wzięła udział dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego stanowiło okazję do spotkania samorządowców, reprezentantów administracji państwowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Podczas Kongresu dyskutowano między innymi o mechanizmach rozwoju miast i regionów, kondycji finansowej samorządów, finansowaniu inwestycji czy ochronie środowiska. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Nowa solidarność dla nowej epoki”.

VIII Europejski Kongres Samorządów – „Nowa solidarność dla nowej epoki”, 6-7 marca 2023 r., Mikołajki

Europejski Kongres Samorządów (EKS) jest tworzony przez Instytut Studiów Wschodnich, który jest także organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu. EKS to inicjatywa dedykowana do rozwijania wątków samorządowych. To miejsce wymiany poglądów i pogłębiania współpracy, którego gości są liderzy polskich i europejskich samorządów, ale także polityki centralnej i międzynarodowej, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.

Międzynarodowy Kongres „Kobieta w Orbicie Sztuki”, 3 marca 2023 r., Dzierżązna

3 marca 2023 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie „Kobieta w Orbicie Sztuki” zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej oraz Stowarzyszenie Tarasy Kultury.

Wystawa ,,Nauczono nas płakać bez łez..." oraz debata historyczna w Zgierzu

22 lutego 2023 r. dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, uczestniczyła w otwarciu prezentacji wystawy ,,Nauczono nas płakać bez łez..." na rynku w Zgierzu. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945). Na wystawę składają się wybrane biogramy więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich w Łodzi. Osobną część ekspozycji stanowią wybrane biogramy obozowych oprawców.

Spotkanie z Panią Wioletą Głowacką – Wójtem Gminy Zgierz dotyczące współpracy w zakresie szkoleń organizacji pozarządowych, 3 lutego 2023 r., Zgierz

W dniu 3 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się spotkanie Pani dr Iwony Wieczorek – Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego z Panią Wioletą Głowacką – Wójtem Gminy Zgierz. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie szkoleń organizacji pozarządowych.

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej Musica Melodica, 28 stycznia 2023 r., Dzierżązna

28 stycznia 2023 r. w Dworku Dzierżążna, w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej Musica Melodica Koła Naukowego Klarnecistów Akademii Muzycznej w Łodzi odbył się Świąteczny Koncert oraz warszaty dla dzieci.

Kongres Niepodległa - 11-12 stycznia 2023 r., Warszawa

W dniach 11 - 12 stycznia 2023 roku w Warszawie odbył się Kongres Niepodległa! Wydarzenie, które zostało zorganizowane przez Biuro „Niepodległa”, wypełnione było merytorycznymi dyskusjami, analizami oraz perspektywami na przyszłość. Celem wydarzenia było podsumowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości. W imieniu NIST w kongresie uczestniczyli p. dyrektor dr Iwona Wieczorek oraz Grzegorz Nawrot.

1-20   ...   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   ...   761-762  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego